Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi / tel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Svetovalna služba v vtrcu

 

Prehod otrok iz vrtca v šolo

Delo svetovalne delavke v vrtcu je namenjeno vsem otrokom. Usmerjeno je predvsem v preventivo, pomoč in spodbudo otrokovemu razvoju. Temeljni cilj vseh sodelujočih v vzgojno-izobraževalnem procesu je optimalni razvoj otroka.

Naloga svetovalne delavke je podpreti vse sodelujoče pri uresničevanju tega skupnega cilja.

Svetovalna delavka, Andreja Rade, želi v sodelovanju s starši, z vzgojiteljicami in pomočnicami vrtca, ustvarjati pogoje, v katerih se bodo otroci čim bolje razvijali.

Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno ali po telefonu.

Lahko se:

 • zglasite v pisarni OŠ Stari trg ob Kolpi,
 • pokličete po telefonu: 07/ 3055102
 • pišete na e-naslov: andreja.rade@gmail.com

 

KAKO LAHKO POMAGA SVETOVALNA SLUŽBA

Na svetovalno delavko se lahko obrnete kadarkoli, predvsem pa kadar potrebujete posvet, pomoč, odkrit pogovor ali pa le razumevanje pri:

 • uvajanju otroka v vrtec;
 • vstopu v šolo ali odlogu šolanja;
 • prelomnih dogodkih v življenju družine (rojstvo sorojencev, selitev, razveza, smrt v družini…);
 • čustvenih in vedenjskih stiskah ter težavah (težave spanja, močenje postelje, različni strahovi,…);
 • pri vzgoji in otrokovem razvoju (težave v razvoju otroka, oblike pomoči).
   

OSNOVNA NAČELA SVETOVALNEGA ODNOSA

Svetovalna delavka v vrtcu se na strokovno avtonomni način vključuje v življenje v vrtcu z namenom, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi tudi z ustreznimi institucijami.

Svetovalna delavka pri delu upošteva tri temeljna strokovno etična načela:

 • načelo DOBROBITI – svetovalno delo ni v škodo otroka, ne sme povzročati nelagodja, stisk, zadreg, stigmatiziranja v domačem okolju;
 • načelo PROSTOVOLJNOSTI – vsi udeleženci vstopajo v svetovalni odnos prostovoljno, izjemoma v primerih, ko je ogrožen otrok ali kdo drug;
 • načelo ZAUPANJA in ZAUPNOSTI – temelji na vsem povedanem v svetovalnem odnosu, dopolnjuje se z varovanjem osebnih podatkov.

 

SVETOVALNA DELAVKA PRI DELU SODELUJE:

 • z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic (pomoč in svetovanje za skupino otrok ali posameznega otroka ipd.);
 • z vodstvom vrtca (načrtovanje in razvoj vrtca, projekti, izobraževanja ipd.);
 • z zunanjimi institucijami (svetovalnica, razvojna ambulanta, center za socialno delo, policija ipd.).

Svetovalna služba je na podlagi zakonodaje v primeru suma na nasilje nad otrokom, o tem dolžna obvestiti pristojne institucije (CSD, policija) ter v okviru tega izvesti ustrezne postopke pomoči.

Svetovalna delavka se vključuje v delo z otroci individualno ali skupinsko; in sicer po urniku ŠSD; to pa je ob ponedeljkih in sredah v času od 9.00 do 10.30.

 

 

 

 

 
 
 
Dostopnost