Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi / tel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Poklicno usmerjenje

Splošne informacije za starše

POKLICNA POT

ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE 

ZA ŠOLSKO LETO  2023/2024

 

Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi razpisa za vpis SŠ – februar 2023.

INFORMATIVNI DNEVI – 17. in 18. 2. 2023 /starši skupaj z učenci/

Prijava za opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti na nekaterih SŠ, za katere je to posebni vpisni pogoj – do 2. 3. 2023.

Posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za (športni odd.) program gim. in ekonomska gim.:   do 27. 3. 2023.

Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2023/2024  – do 3. 4. 2023  /učenci skupaj s svetovalno delavko/

Javna objava številčnega stanja prijav 7. 4. 2023 (internet: MIZŠ).

Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2022/2023 (internet: MIZŠ) do 19. 4. 2023.

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ – do 24. 4. 2023 (do 14. ure).

Obveščanje o morebitnih omejitvah vpisa ali predlogov o spremembah obsega razpisanih mest na SŠ – do 9. 5. 2023.

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa – SŠ – do 29. 5. 2023.

Vnos podatkov o zaključnih ocenah 9. razreda in posredovanje podatkov o dosežkih pri NPZ – 14. 6. 2023, do 12. ure.

Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razredov OŠ – 15. 6. 2023.

Prinašanje dokumentov v Srednje šole – za vpis (možna izvedba tudi na daljavo):  med 16. 6. in 21. 6. 2023; /na SŠ z omejitvijo –  še ne bodo vpisani/.

O posebnostih v primeru omejitev vpisa, bodo informacije podane na posameznih srednjih šolah (internetne strani, svetovalna služba).

VELIKO PODATKOV IN INFORMACIJ NAJDETE ŠE NA:

Na podlagi Rokovnika, za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2023/2024, ki ga je izdalo Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport. 

pripravila šolska svetovalna delavka.

 
 
 
Dostopnost