Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi / tel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

 OŠ Stari trg ob Kolpi v šolskem letu 2015/16 ostaja vključena v mednarodni projekt Eko šola kot način življenja. Zahvaljujemo se razumevanja s strani predstavnika krovne organizacije, ki je v tem šolskem letu zavodu omogočila donatorstvo/sponzorstvo pri kritju letne pristojbine.

S podpisom Eko listine leta 2003 smo se zavezali za okoljsko delovanje v vseh letih sodelovanja. Nadaljevali bomo z dolgoročnimi cilji kot so vzgoja za kakovostno življenje, pozitiven odnos do okolja, interdisciplinarni pristopi k vzgojno-izobraževalnemu delu, sodelovanje s starši in lokalno skupnostjo, navajanje učencev na kulturno obnašanje, uresničevanje splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja, vpliv na ekološko osveščenost, navajanje učencev na odgovorno ravnanje z energetskimi viri in surovinami ter skrb za urejenost šole in šolske okolice.

Za svoje lanskoletno delo in dosežke smo potrdili eko zastavo in s tem dokazali, da smo dosegali najvišje standarde v upravljanju z okoljem, skladno z evropskimi standardi upravljanja z okoljem. Vsako leto je treba zastavo potrditi in tudi v letošnjem šolskem letu se bomo prizadevali za to. V šolskem letu 2015/16 bo 6 učiteljev – mentorjev izvajalo 17 projektov.

Veliko uspeha ob uresničevanju ciljev eko šole in Eko pozdrav!

Sabina STOPAR, vodja projekta Ekošola kot način življenja

 

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost