V četrtek, 13.6.2024 smo na šoli zbrali učence/-ke od 4. do 9. razreda, da bi praktično preskusili
znanja, ki smo jih pridobili tekom šolskega leta. Učitelji smo tematsko pripravili poskuse za vsako od
skupin učencev/-k:
Poskus 1: Robotek na slano vodo (slika 1)
Poskus 2: Okolju prijazna baterija (slika 2)
Poskus 3: Krompirjeva ura (slika 3)
Poskus 4: Čistilec vode (slika 4)
Poskus 5: Določanje prstnih odtisov (slika 5)
Učenci so po skupinah sestavili izdelke, jih preskusili in na koncu povzeli pridobljena znanja (baterijo
lahko sestavimo sami, če imamo sestavne dele; baterija poganja uro ali pa motor robota; blatno vodo
lahko z napravo očistimo; prstne odtise lahko najdemo in primerjamo…)
Njihovo razumevanje delovanja izdelkov smo na koncu povzeli v obliki kratke ankete.
Dogodek imamo v lepem spominu, tudi kot doživetje znanosti v šoli in vsakdanjem življenju.

Pripravil: Rok Rotar, učitelj Naravoslovja