V petek, 14. 6., so učenci OŠ Stari trg ob Kolpi, od 1. do 9. razreda, imeli športni dan, namenjen plavanju. Dejavnost je potekala na bazenu Olimpijskega centra Novo mesto v Češči vasi. Plavalni dan se je odvijal v 25-metrskem bazenu, ki ima 8 plavalnih stez. Učenci, ki že znajo plavati, so se tako razporedili v dve plavalni stezi, kjer so imeli priložnost utrditi svoje plavalne tehnike. V manjšem bazenu pa so se zbrali učenci, ki še ne znajo plavati ali ne plavajo dobro. Ta športni dan je bil za mnoge učence izjemno koristen, saj so tako s pomočjo učiteljev izboljšali svoje plavalne sposobnosti ali pa se naučili pravilnega plavanja. Nekateri učenci, ki prej niso znali plavati, so premagali strah pred vodo in uspeli narediti nekaj zamahov. Dan je bil poln navdušenja, smeha in novih dosežkov, saj so se učenci med seboj spodbujali in uživali v vodnih aktivnostih. Plavanje je pomembna veščina, ki prispeva k telesni kondiciji, kakor tudi k samozavesti.