Spoštovani starši in učenci!

Posredujem vam povezavi založb Kopije – nove in DZS za naročanje in nakup DZ in SDZ ter šolskih potrebščin za prihodnje šolsko leto. Dodajam tudi priponko s seznamom vseh učnih gradiv in šolskih potrebščin, ki so jih izbrali učitelji OŠ Stari trg ob Kolpi.

Seznam učnih gradiv, ki jih kupite starši, bodo učenci prejeli tudi v tiskani obliki pri razrednikih. Seznamu bo dodana naročilnica za izposojo učbeniškega kompleta iz šolskega učbeniškega sklada za šol. l. 2024/2025. Izpolnjeno in podpisano naročilnico vrnite razrednikom do četrtka, 20. junija.

Učenci 1., 2. in 3. razreda bodo prejeli v šolski knjižnici v začetku novega šolskega leta poleg učbeniških kompletov tudi DZ in SDZ, za katere zagotavlja finančna sredstva pristojno ministrstvo.

Od 20. do 24. junija morate vrniti v šolsko knjižnico letošnje komplete učbenikov.

Lepo pozdravljam.

Marija Volf, skrbnica šolskega učbeniškega sklada

 

Kopija-nova

https://www.dzs.si/solska-sezona/seznam?school-season-schools=5086477&school-season-class=O94&school-season-parallel-class=null&school-season-motiv=M

US 2024-2025

 

UČBENIŠKI SKLAD – OSNOVNA ŠOLA dr. Franja Žgeča Dornava