Državno tekmovanje je potekalo na OŠ Kašelj, in sicer medpredmetno tekmovanje 14. maja in matematično 15. maja 2024.

Iz 1. razreda se je na državno medpredmetno in matematično tekmovanje uvrstila učenka Ema Hrovatin in osvojila dve bronasti priznanji.

Iz 3. razreda  se je na državno medpredmetno tekmovanje uvrstil učenec Tian Kastelec  in osvojil zlato priznanje. Na državno matematično tekmovanje sta se uvrstila učenca Tian Kastelec, ki je osvojil srebrno priznanje in Mark Šterk, ki je osvojil bronasto priznanje.

Vsem tekmovalcem iskreno čestitava za vložen trud in izkazano znanje!

Mentorici Maruša in Ingrid