Z učenci smo se odpravili po novi učni poti, ki smo jo postavili. Učenci so lahko spoznavali drevesne vrste, hkrati pa so lahko spoznavali sebe. Trenutno je postavljenih 31 napisov, ki jih bomo pozneje še dopolnjevali.
Velika zahvala pri postavitvi gre Mitji Kuretiču, ki je bil odgovren za prepoznavanje in označevanje drevesnih vrst, hkrati pa je tudi veliko pripomogel pri sami postavitvi.
Krožna učna pot se začne pod podjetjem KSPM v Starem trgu, nasproti bloka, se spusti skoraj do vasi Sodevci in se vrne nazaj pod starotrško cerkev. Sam potek poti boste lahko spoznali po logotipu naše šole in smernih puščicah, prav tako boste zlahka opazili prepoznavne tablice in napise tekom poti.
Vljudno vabljeni, da se sprehodite po tej poti, vzelo vam bo slabo uro časa, izvedeli pa boste kakšno stvar več o drevesih in sebi.

Gašper Mihelič