Objavljamo seznam učnih gradiv in šolskih potrebščin od 1. do 9. razreda, ki so jih izbrali učitelji OŠ Stari trg ob Kolpi za šol. l. 2023/2024.

K izboru gradiv, ki jih kupijo starši, je Svet staršev zavoda podal pisno soglasje 18. 5. 2023.

Naročilnice v tiskani obliki za izposojo učbeniških kompletov bodo prejeli učenci v šoli predvidoma 12. junija. Pravilno izpolnjene in podpisane naročilnice bo potrebno vrniti razrednikom do 22. junija.

Najkasneje 23. junija morajo učenci vrniti letošnje komplete izposojenih učbenikov v šolsko knjižnico.

Povezava za spletno naročanje bo objavljena, ko bo na voljo.

 

Skrbnica US M. V.

 

 

 

Učbeniški sklad | Osnovna šola Nazarje

Seznam učnih gradiv in potrebščin 1.-9. r. za šol. l. 2023-2024