Prešernovanje 2015

Učenci 7.–9. razreda so 2. kulturni dan v letošnjem šolskem letu posvetili spominu na

največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna in praznovanju slovenskega kulturnega

praznika.

Kulturni dan so 5. februarja pričeli z literarno delavnico, v kateri so izdelali razredni

plakat, na katerem so prikazali Prešernovo življenje in delo ter pesnikov današnji pomen za

slovenstvo. Sledila je likovna delavnica. V njej so upodabljali pesnikovo podobo in pripravili

scensko kuliso za šolsko proslavo.

Na proslavi, ki je že tretje leto potekala pod naslovom Prešernovanje, so se zbrali učenci

iz vseh razredov in učitelji. Prireditev so pričele članice MPZ, ki so zapele državno

himno Prešernovo Zdravljico. Učenci 7., 8. in 9. razreda in učenke gledališkega krožka so

interpretirali Prešernove pesmi: Dekletom, Prošnja, Pod oknom, O, Vrba, Vso srečo ti želim,

Hčere svet, Povodni mož, Turjaška Rozamunda in Apel in čevljar. MPZ je zapel še Pod

oknom, Prošnjo in Čez Šuštarski most, OPZ pa Snežinke in Kekčevo pesem. Zanimivo je

bilo prisluhniti haikujem v slovenščini in angleškem prevodu, ki so jih ustvarili učenci 6.-

9. razreda. Tudi na letošnjem Prešernovanju so nastopile nekatere učiteljice, ki so recitirale

Prešernovo poezijo. Kulturni program pa so sklenile učenke gledališkega krožka, uprizorile so

pesem Roalda Dahla Rdeča kapica in volk.

Namesto s Prešernovimi kroglicami so se nastopajoči učenci posladkali s Prešernovim

kruhom. Všeč jim je bil okus suhih fig in kostanjevega medu.

Marija Volf, koordinatorica KD