Na Oš Stari trg ob Kolpi sodelujemo v akciji “Otroci za otroke”.
Več o njej si preberite v priloženih dokumentih.

Dopis staršem

Otroci za otroke

Pismo Kris