Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi / tel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Ukinitev izvajanja pouka po modelu B

Spoštovani.

Na dani povezavi je vsebina okrožnice, s katero MIZŠ ukinja izvajanje pouka po modelu B.
S ponedeljkom, 23.5.2022 pričnemo pouk izvajati v predmetnih učilnicah, malica pa ponovno poteka v jedilnici in ne več v razredih.

Lep pozdrav.

18.5.2022_Ukinitev modela B

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost