V četrtek, 21. aprila, so se učenci 2. in 3. triade odpravili proti Jelševniku, kjer jih je čakal zanimiv dan, namenjen spoznavanju črne človeške ribice in njenega okolja. Tekom ogleda interaktivne razstave so učenci spoznali biologijo bele in črne človeške ribice, spoznavali njeno okolje, vire in vzroke onesnaženja le-tega. Preko kamere so črno človeško ribico tudi opazovali. V biološki delavnici so učenci spoznavali organizme v potoku in glede na njihovo prisotnost določali kakovost vode. Kakovost vode so preverili tudi v kemijski delavnici s kemijsko analizo. Več utrinkov si lahko ogledate v slikah. 

Ana Gril, vodja naravoslovnega dne