V sredo, 6. 4. 2022, smo učenci in učenke 1. triletja pouk preživeli v znamenju poskusov. Raziskovali smo čutila in eksperimentirali na področju tekočin (1.r.) in ognja (2., 3. r.). Razvijali smo naravoslovne spretnosti (opazovanje, primerjanje, sklepanje, vrednotenje…).
Pripravljali smo se na tekmovanje iz znanja naravoslovja – Kresnička.
V 1. razredu smo si tudi posejali vrtno krešo in fižol.

Učenci in učenke 1. triletja z razredničarkama