Uprava RS za zaščito in reševanje je v letošnjem šolskem/vrtčevskem letu razpisala natečaj za predšolske otroke in osnovnošolsko mladino na temo »Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas«. Predmet natečaja je izdelava likovnih in literarnih izdelkov ter filmov na temo požarne varnosti in prostega časa.

Cilj natečaja »Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas« je mlade, posredno pa tudi njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti oziroma opozoriti, da tudi med preživljanjem prostega časa obstaja veliko nevarnosti, ki lahko povzročijo požar.

V razpisanem natečaju so z likovnimi izdelki sodelovali tudi otroci iz VVE pri OŠ Stari trg ob Kolpi.

Za sodelovanje na državnem nivoju je bil izbran tudi izdelek naše EME, ki je narisala požar v gorah.

Iskrene čestitke Emi za trud in izvirnost!

 

Mentorici natečaja: Anja Jakljevič in Andreja Svetič