Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi / tel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Sklep o izvajanju pouka na daljavo od 24.1.-27.1.2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

 

se s 24.1.2022 zaradi odrejene karantene za učence 2.in 3. razreda prične izvajati izobraževanje na daljavo.

 

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene – četrtek, 27.1.2022.

Učna snov in gradivo bodo učenci prejemali preko spletnih učilnic.

 

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

 

Sklep o izvajanju pouka na daljavo s 24.1.2022 – 2. in 3. r.

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost