Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi / tel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Sklep o izvajanju pouka na daljavo

Spoštovani starši.

Obveščam vas, da je v oddelku OŠ Stari trg ob Kolpi, v katerega je vključen tudi vaš  otrok, potrjena okužba z virusom Sars Cov-2.
Ker je bil vaš otrok v visokorizičnem stiku z okuženo osebo, vaš otrok do izteka karantene, 13.1.2022 ostane doma in ne prihaja v šolo. Pouk bo potekal na daljavo. Pozorno spremljajte njegovo zdravstveno stanje in zdravstveno stanje ostalih oseb v gospodinjstvu.
Karanteno odredi NIJZ na podlagi Izjave o karanteni na domu, ki jo morate izpolniti na portalu e-uprava.  Več o tem na povezavi https://www.nijz.si/karantena

Več o karanteni si lahko preberete tudi v 19.b. členu

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-C), ki ga dobite na naslednji povezavi

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8352

Vsebino sklepa si lahko preberete na spodnji povezavi.

Sklep o izvajanju pouka na daljavo s 5.1.2022

Lep pozdrav                                                                                          Mojca Butala, ravnateljica

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost