Spoštovani starši.

Na podlagi  Odloka, ki ga je Vlada RS sprejela 28.1.2021,  se določijo izjeme od splošnega zaprtja vrtcev in sicer zgolj za otroke, kjer sta oba starša zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture: energetika, promet, prehrana, preskrba s pitno vodo, zdravstvo, finance, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijska omrežja (4. člen Zakona o kritični infrastrukturi), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, Slovenske vojske in Policije (enako velja v primeru staršev  samohranilcev), kot je to navedeno v drugi točki 2. člena Odloka. Ostalim otrokom vstop v vrtec ne bo mogoč.

NOVOST:
Odlok Vlade RS določa tudi izvedbo nujnega varstva za učenke in učence v prvem triletju, za tiste učenke/učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski in Policiji. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

Starše, ki izpolnjujete pogoje za nujno varstvo otrok prosimo, da nam potrdila čimprej pošljete na naslov: mojca.butala@guest.arnes.si, andreja.rade@gmail.com.

Več o izvajanju vzgojno izobraževalnega dela od 1.2.2021 si lahko preberete v pripeti okrožnici.

Okrožnic_izvajanje_VIZ_odlok_od_ 1_2_2021_dalje(1)

Ostanite zdravi.