V skladu z zakonom o osnovni šoli, osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred za naslednje šolsko leto v mesecu februarju. Starši morajo po zakonu v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let.

V mesecu februarju 2020 bomo v 1. razred (za šolsko leto 2021/22) vpisovali otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Starši boste o datumu vpisa obveščeni po pošti.