Tudi za letošnjo 60. bralno sezono BZ veljajo priporočila Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS.

Za BZ berimo:

– knjige iz domače knjižnice (tudi knjige, ki ste jih kot otroci brali starši, pa jih imate še vedno doma), seveda tudi tiste, ki niso na letnih bralnih seznamih; za starejše zrele bralce devetletke so prav gotovo že primerna tudi nekatera dela književnosti za odrasle;

– pesmice, zgodbice, poljudne članke iz revij, ki jih imate mladi bralci doma;

– ljudske pesmi, pravljice in druga gradiva, ki jih starši otrokom zapojete, poveste … morda jih skupaj zapišete, se jih naučite …;

– za otroke od drugega triletja naprej je zagotovo primerno reševanje Slovenskega knjižnično-muzejskega Megakviza https://www.megakviz.si/novice/  – tudi reševanje posameznih sklopov kviza lahko upoštevamo pri BZ (knjige, ki jih otroci preberejo v povezavi s kvizom, tako ali tako že tradicionalno štejejo tudi za BZ). Letos je tema prav Bralna značka: S knjigo v svet (Ob 60. obletnici Bralne značke).

  • O prebranem gradivu lahko bralci poročate mentorjem po e-pošti in drugih elektronskih poteh.
  • Zapisujte, ocenjujte, komentirajte prebrano. Berite skupaj, medgeneracijsko, izmenjujte mnenja o knjigah … Recitacije lahko posnamete, komentarje prav tako …
  • Pri BZ veljajo vsi likovni izdelki, zapisi, komentarji, zvočni posnetki …

 

Ne pozabite na lokalno splošno knjižnico. MREŽA SPLOŠNIH KNJIŽNIC: https://www.knjiznice.si/uporabniki/mreza-knjiznic/

 

15. cikel MEGA kviza – Bralna značka | OŠ Otočec

 

pripravila knjižničarka M. V.