Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je pripravilo zgibanko in letak o korona virusu. Letak Koronavirus je namenjen otrokom v vrtcu in 1. VIO, Zgibanka Koronavirus pa učencem 2. in 3. VIO ter staršem. Vabljeni, da si ju ogledate.

ZPMS – ZGIBANKA Koronavirus, 2., 3. VIO

ZPMS – LETAK Koronavirus, VVE in 1. VIO