POROČILO O ŠOLSKI PREHRANI NA OSNOVI ANKETE 2015/2016

 

ANKETA UČENCEV

1. Večina učencev doma NE zajtrkuje 20/26
2. Učenci za malico najraje pojedo.
1.    burek,
2.    pekovsko pecivo (štručke),
3.    kosmiče,
4.    zelenjavno prilogo
5.    sendvič s salamo
3. Najraje jedo beli kruh. 16/26
4. Najraje pijejo sok.  14/26
5. Hrana je ponujena v primerni količini. 8/26
6. Dodatno porcijo malice (Repete) vzamejo pogosto. 19/26
7. Sadje v okviru sheme šolskega sadja si postrže večina. 20/26
8. Kosilo je večina. 24/26
9. Zelenjavno prilogo pri kosilu vedno poje le polovica. 10/24
10. Dodatno porcijo kosila (Repete) redko ali občasno vzame. 19/24
11. Jed, ki jo jedo najraje. Piščanec z mlinci            . 9/24
12. Jed, ki jo nimajo radi. Testenine s tuno. 5/24
13. Pohvale. Dodatna porcija, higiena, dobro kuhajo 3/24
14. Graje. Malo začinjeno, las v jedi. 2/24

 

ANKETA STARŠEV

1.   Zajtrkovanje doma. 1/18
2.   Seznanjenost z jedilnikom. 10/18
3.   Ali dobijo dovolj sadja/zelenjave. Da. 13/18
4.   Ali v šoli nudijo zdravo prehrano. Da. 14/18
5.   Pohvale. Zadovoljstvo s hrano in odnosom. 2/18
6.   Graje. Občasno premajhni obroki. 2/18

 

 

Zaključek. Z Iz ankete je razbrati, da so učenci in starši večinoma zadovoljni s šolsko prehrano.

 

Stari trg, 23. 6. 2016                                                                                                                                                  Andrej Sitar