Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpitel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Poklicno usmerjenje

ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO  2019/2020

Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi razpisa za vpis SŠ – februar 2020

INFORMATIVNI DNEVI – 14. in 15. 2. 2020.

Prijava za opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti na nekaterih SŠ, za katere je to posebni vpisni pogoj – do 4. 3. 2020.

Posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za (športni odd.) program gim. in ekonomska gim. do 26. 3. 2020.

Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2020/2021  – do 2. 4. 2020.

Javna objava številčnega stanja prijav 8. 4. 2020 (internet: MIZŠ).

Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2018/2019 (internet: MIZŠ) do 17. 4. 2020.

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ – do 23. 4. 2020.

Obveščanje o morebitnih omejitvah vpisa ali predlogov o spremembah obsega razpisanih mest na SŠ – do 6. 5. 2020

Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razredov OŠ – 15. 6. 2020.

Prinašanje dokumentov za vpis po 15. 6. 2020, na SŠ z omejitvijo še ne bodo vpisani.

O posebnostih v primeru omejitev vpisa, bodo informacije podane na posameznih srednjih šolah (internetne strani, svetovalna služba).

VELIKO PODATKOV IN INFORMACIJ NAJDETE ŠE NA:

       –     STRANI

  • Splet – Filternet
  • Splet – mojaizbira.si
  • Splet- eSvetovanje
  • Dijaski.net
  • CIPS
  • Brošure
  • Pogovori

DEVETOŠOLCI, OSMOŠOLCI IN SEDMOŠOLCI – zelo zanimivo : oglejte si spletno stran spletisvojokariero.si.