Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpitel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Učenci 1. triletja ponovno v šolo

Spoštovani starši.

V šolo se po večmesečnem zaprtju vračajo učenci 1.triletja. To bo pomemben mejnik tekočega šolskega leta, saj je na tej razvojni stopnji oseben stik z učenci ključnega pomena za spremljanje napredka in razvoja otroka. Učitelji si bodo ob povratku vzeli čas za postopen prehod, ponovno spoznavanje z učenci in vzpostavitev varnega učnega okolja in dobrega počutja zase in za učence.

Pouk za učence 1. triletja bo potekal tako, kot je v času pred zaprtjem- po modelu C. Prihodi v šolo in odhodi iz šole, ter s tem povezani prevozi ostajajo nespremenjeni. Enako je z zagotavljanjem kosil in podaljšanim bivanjem.

V primeru, da ste se starši morda odločili, da bo vaš otrok podaljšano bivanje obiskoval krajši  ali daljši čas, kot v času pred zaprtjem šole, to prosim sporočite razrednikom.

Še vedno veljajo pravila, ki so veljala pred zapiranjem šol.

V šolo naj pridejo le zdravi otroci.

Starši so dolžni obvestiti ravnatelja šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta, eAsistent), v kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid – 19.

Hvaležni vam bomo, če se boste pred povratkom v šolo z otrokom doma pogovorili o vseh varnostnih in higienskih ukrepih, ki veljajo v šoli in so usklajena s priporočili NIJZ.

 

Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov.