Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpitel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Delovanje VIZ od 1.2.2021

Spoštovani starši.

Na podlagi  Odloka, ki ga je Vlada RS sprejela 28.1.2021,  se določijo izjeme od splošnega zaprtja vrtcev in sicer zgolj za otroke, kjer sta oba starša zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture: energetika, promet, prehrana, preskrba s pitno vodo, zdravstvo, finance, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijska omrežja (4. člen Zakona o kritični infrastrukturi), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, Slovenske vojske in Policije (enako velja v primeru staršev  samohranilcev), kot je to navedeno v drugi točki 2. člena Odloka. Ostalim otrokom vstop v vrtec ne bo mogoč.

NOVOST:
Odlok Vlade RS določa tudi izvedbo nujnega varstva za učenke in učence v prvem triletju, za tiste učenke/učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski in Policiji. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

Starše, ki izpolnjujete pogoje za nujno varstvo otrok prosimo, da nam potrdila čimprej pošljete na naslov: mojca.butala@guest.arnes.si, andreja.rade@gmail.com.

Več o izvajanju vzgojno izobraževalnega dela od 1.2.2021 si lahko preberete v pripeti okrožnici.

Okrožnic_izvajanje_VIZ_odlok_od_ 1_2_2021_dalje(1)

Ostanite zdravi.