Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpitel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

1. šolski dan v šol. letu 2020/2021

Spoštovani  učenci in starši.

Po sklepu ministrice za izobraževanje, znanost in šport, se pouk 1. septembra prične po t. i. modelu B, s katerim smo šolsko leto 2019/20 tudi zaključili.

Skladno z njim imajo učenci OŠ Stari trg ob Kolpi določene matične učilnice, in sicer:

1. in 2. r. v 1. nadstropju,
3. r. nad vrtcem,
4. in 5. r v 1. nadstropju, v učilnici 4. in 5. razreda in OPB ,
6. in 7. r v 2. nadstropju, v učilnici za matematiko,
8. in 9. r v 2. nadstropju, v učilnici za glasbeno umetnost.

Učenci vstopajo v stavbo skozi zadnji vhod, ki je namenjen učencem, se preobujejo in preoblečejo v garderobi, jo zapustijo kar se da hitro in gredo v matične učilnice.
Učenci 1. razreda pridejo v šolo skladno z vabilom razredničarke.


Prvi šolski dan naj imajo učenci poleg copat, s seboj tudi nahrbtnik, v katerega bodo lahko dali učbenike.

Prosimo, da preberete tudi Protokol za preprečevanje nalezljivih bolezni na OŠ Stari trg ob Kolpi in se ga pri obisku naše šole tudi držite.

Le skupaj bomo zmogli.

Želim vam lep preostanek počitnic in prijetno ter zdravo šolsko leto, ki je pred nami.

Ravnateljica: Mojca Butala

Prilogi: