Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpitel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

28. regijski in nacionalni Otroški parlament

Svetniške klopi je 8. marca zasedlo 35 delegatov, ki so na regijskem parlamentu zastopali 15.203 učencev 43 osnovnih šol iz 24 občin širše dolenjske regije , ki ga je organiziralo društvo Mojca ob podpori Mestne občine Novo mesto. Pogovarjali smo se o šolstvu in šolskih sistemih.

Prav vsi delegati, ki so prišli iz Šentvida pri Stični, Kostela, Starega trga ob Kolpi, Šentruperta, Loškega Potoka, Škocjana, Stare Cerkve, Kočevja, Ribnice, Novega mesta, Straže, … so se pridno oglašali in tehtno obdelali letošnjo temo, za katero so soglašali, da je zelo dobro izbrana in več kot potrebna v osnovnem šolanju. Učenci bi namreč v šolskem sistemu  marsikaj zamenjali, dodali, spremenili…

Domnu je pomembno uporabno znanje za življenje, Žigo skrbi avtoriteta učiteljev, ki jo spodkopavajo nekateri učenci in njihovi starši, Nika bi nekatere predmete uvedla skozi celo leto. Amika Zoja meni, da bi bilo med šolske predmete uvesti tudi prepoznavanje odvisnosti in samopomoč, Lana bi uvedla tudi osnove ekonomije. Veliko učencev je poudarjalo, da bi namesto opominov in ukorov za neprimerno obnašanje učencev uvedli družbeno koristno delo, pri katerem bi moral učenec pomagati snažilkam in hišniku. Ivo je poudaril pomen ocenjevanja truda, saj so nekateri učenci pri npr. športni vzgoji manj uspešni, se pa morda bolj trudijo. Urban bi uvedel kot obvezne le osnovne predmete, ostale pa bi si učenci izbrali po svojih željah. Večina učencev se strinja, da so domače naloge potrebne, vendar bi je morali učitelji dati manj.

Naša Lucija Konda, učenka 9. razreda,  je bila spet zbrana; in sicer tokrat kot novinarka, da se udeleži 28. nacionalnega otroškega parlamenta, v veliki dvorani Državnega zbora RS. Tako je 9. aprila 2018 imela priložnost spoznati delovne prostore slovenskih poslancev, ki sestavljajo slovenski državni zbor in predstavljajo zakonodajno oblast, katera je ena od treh vej oblasti v državi (poznamo še sodno in izvršilno).