Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpitel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Vabilo na roditeljski sestanek

 

OŠ Stari trg ob Kolpi                            
VABILO           
                                                                                                                       5. 4. 2018

Spoštovani starši.

Vljudno Vas prosimo, da se udeležite oddelčnega roditeljskega sestanka, ki bo v četrtek, 12. 4. 2018, ob 15.00 uri, v učilnici 2. triletja.
Redne govorilne ure za učence 2. triade in 1. razreda bodo potekale od 12.30 – 15.00.

Dnevni red srečanja:

+ Predstavitev rezultatov testa Bralna pismenost;
+ krajše predavanje o pomenu branja za razvoj otrok ter o načinih spodbujanja branja v družini (šolska svetovalna delavka);
+ predstavitev dejavnosti, ki se izvajajo na šoli za izboljšanje bralnih tehnik in bralnega razumevanja.

Lepo pozdravljeni. 
          

                            

svetovalna delavka: mag. Andreja Rade  
učiteljica: Urška Simonič, prof. RP